Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Eftersom utfallet för kvartal 1 nu kan beräknas vill vi nu informera om hur den nya prismodellen som tagits fram tillsammans med Fortum fungerar. Medlemmarna får förklaringar till fakturorna för januari och februari och vi ser också hur modellen påverkar föreningens ekonomi. Klicka på läken för att läsa mera.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Den 27 september fastställde styrelsen ekonomirapport mellan stämmorna för 2019. Rapporten innehåller en översikt för år 2019, ett år som i skrivande stund verkar bli ett normalår i fråga om vind och väder men också få driftsstörningar. Vi har även här beräknat det samhällsnyttiga värdet på vår ekonomiska satsningen i förnybar vindkraft och konstaterar samtidigt att 10 års produktion uppgår till hela 80 GWh, det är bra. Rapporten är utsänd till medlemmarna men kan även laddas ner med länken här nedan.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Den 19 december fastställde styrelsen ekonomirapport mellan stämmorna för 2018 - något försenad med anledning av de pågående förhandlingarna med Hafslund Energi. De är nu avklarade och styrelsen har slutit avtal med Hafslund om medlemsleveranser från den 1 januari 2020. Läs mer om detta i rapporten som innehåller en översikt för år 2018, ett år som har varit mycket annorlunda i fråga om vind och väder som har haft stark påverkan på vårt ekonomiska resultat. Vi har också beräknat det samhällsnyttiga värdet på vår ekonomiska satsningen i förnybar vindkraft. Rapporten sänds till medlemmarna inom kort men redan nu kan den laddas ner med länken ovan.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Som en följd av lagändringar som beslutades vid riksdagens antagande av höstbudgeten 2016 i prop 2016 17:1 gäller en ny ordning för uppbörd av energiskatt från 1 januari 2018. Det innebär att uppbörden flyttas från elhandelsbolagen till nätbolagen. I motiveringen för lagändringen lyftes särskilt fram att nätbolagen per definition finns i direktkontakt med förbrukaren, att den ordningen för uppbörd av energiskatt redan införts i Danmark, Norge och Finland och slutligen, att nätbolagen står under tillsyn av Energimarknadsinspektionen och är avsevärt färre än elhandelsbolagen.

För Kyrkvindens medlemmar får den här ändringen ingen annan effekt än fakturorna från Kalmar Energi blir mindre och att de lokala nätbolagens fakturor blir ännu större. Läs här hur Kalmar Energi informerar och mer i denna länk om hur de olika nätbolagen informerar

 

 

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov