Vingreparationer

Skriv ut
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Under förra sommaren slog åskan ner i turbinvingarna och skador uppstod. Nedslaget skedde i blixtreceptorerna så det mesta av blixtens energi leddes vidare ner i grunden. Skador uppstod dock på och omkring receptorerna och ledningar inne i vingarna som måste lagas. Inspektioner utfördes under hösten 2017 och utöver blixtskadorna konstaterades även allmänna slitageskador på bladytorna. Med början i september i år har reparationer pågått och tyvärr kunde inte arbetet påbörjas tidigare då det inte funnits båttransporter tillgängliga för arbetsplattformar mm. I skrivandes stund återstår endast ca en dags arbete men det kan ske först under en mer vindstilla dag.