Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Vindfångsten blev som den brukar vara, en god sommarmånad ska det inte blåsa så mycket och i juli blev det 441 MWh och fördelat på andelar motsvarar det ca 50 kWh. Flera av våra medlemmar kan nu läsa av julifakturan från Kalmar Energi och upptäcker då kanske att bara 70% av tilldelningen har förbrukats. Återstoden hamnar därmed i "banken" och kan användas när det bättre behövs senare under året. Se vidare på grafen över årsproduktionen.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

En något vindfattigare maj månad efterföljs av juni som varit måttligt varm och blåsigare än en vanlig juni. Den samlade vindfångsten för de båda månaderna uppgick till ca 1031 MWh vilket ger i genomsnitt ca 60 kWh per andel och månad. Inget ovanligt alltså.

Maj och Juni prod

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov