Vindfångsten januari - augusti

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
De varma och vindfattiga sommarmånaderna upphörde först efter augusti månads slut och vid månadsskiftet blev augustiproduktionen endast ca 360 MWh. Produktionen för hela 2020 ligger dock endast någon procent under normalkurvan. Fast, med septembers blåsiga och höstlika inledning är vi genast tillbaka på eller strax över normalproduktion. Se mera om vindfångsten i diagrammet

.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov