Vindfångsten jan 2020

Skriv ut
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Januari 2020 blev en rekordmånad för vårt vindkraftverk och produktionen blev hela 1 228 MWh vilket är den absolut högsta någonsin och det är den näst högsta för alla verk i Vindpark Vänern. Se mera i diagrammet

I nuläget går det inte beräkna hur stor tilldelningen blir per andel och månad men uppskattingsvis handlar det om mer än 120 kWh per andel. Orsaken till att det inte går beräkna med någon säkerhet beror på att inte alla medlemmar har tecknat elavtal med Fortum Energy - i början av januari var det fortfarande omkring 15 som inte hade tecknat avtal. Espotpriset för januari blev ganska exakt 25 öre/kWh och då blir medlemspriset det också. Om elspotpriset skulle ha varit högre skulle hälften av skillnaden mellan elspot och 25 öre/kWh slagit igenom på medlemselpriset. Eftersom de flesta medlemmar troligen inte kommer att ha förbrukat hela januaritilldelningen ska det enligt den nya prismodellen göras utbetalning till medlemmarna. Modellen har utförligt beskrivits av Fortum och nu ska vi för första gången få se den tillämpas på ovanligt stark produktionsmånad - spännande!