Vindfångsten juli till september

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Vindfångsten för månaderna juli till september har varit god eller något bättre än ett normalår och efter den 12 september då den akuta kabelskadan blev reparerad har verket kunnat köras med full effekt. Produktionen för juli var 376,9 MWh, för augusti 635,5 MWh och för september 753 MWh. Tilldelning per andel och månad blev 44 kWh, 74 kWh och 88 kWh. Se mera i diagrammet

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov