Vindfångsten för hela 2014

Skriv ut
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Nu kan vi summera ihop vindfångsten för hela 2014 och den ligger nära vårt tidigare rekord på ca 8 400 MWh. Räknar vi på alla fem verken i den privata gruppen så är det rekord då samtliga har haft mycket hög tillgänglighet. Det genomsnittliga värdet för de fem verken  slutade på 8 437 MWh och vårt eget verk levererade 8 370 MWh. Det betyder också att tilldelningen av el till medlemmarna i stort uppgår till det som förväntades när vi startade bygget.

Intensivt underhållsarbete

Det  verkar som det intensiva arbetet med service och underhåll av verken börjar att betala sig men tyvärr har vi ännu inte ett system som direkt beräknar tillgängligheten hos verken. Tillgänglighet är ett mått på hur stor del av tiden det blåser mer än startvind som verken levererar. För vår del var det måttet 97% för 2011 för vår del. Det var mycket bra beaktat att det är fråga off-shore verk och vi kan rimligen utgå från att tillgängligheten för 2014 var ungefär densamma.

Diagram över årsproduktionen

(blått är snitt för de senaste åren och orange avser 2014)