Egen regi för service och underhåll

Skriv ut
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Nytt servicebolag

Artikeln från december 2011 speglade förhoppningar om bättre service på maskinerna i Vindpark Vänern, men det blev sämre. Nu, drygt ett år senare, efter att även finska WinWind Oy packat ihop har vi anställt fyra servicetekniker i ett bolag med namn Karlstad Vindservice AB som ägs av en av parterna i Vindpark Vänern. De eftersatta underhållet håller nu på att betas av, olika komponenter i maskinerna byts ut till modernare med bättre funktioner, ett särskilt system för övervakning av renhet och temperatur på växellådsoljor har installerats. Det får till följd att service- och underhållskostnaderna är fortsatt höga men till skillnad från tidigare betalar det nu sig. Under månaderna efter årsskiftet har tillgängligheten ökat i samtliga sex maskiner som är intakta. För mars månad är tillgängligheten mellan 95 och 100%.

Vindfångsten

Under januari och februari har det varit mycket svaga vindar med snitt på 6,4 m/sek och 5,0 m/sek. Vindfångsten blir naturligtvis i paritet med detta och för GG7 blev resultatet sammanlagt 1081 MWh för de båda månaderna. Efter fördelning till parterna i den privata gruppen blev det 962 MWh att dela på för medlemmarna eller ca 113 kWh/andel för dessa månader. Den positiva utvecklingen vi ser nu vad gäller tillgängligheten innebär att det för mars månad nog inte blir någon minskning av GG7:s vindfångst till förmån för de andra parterna i privata gruppen. Det är bra!