Ruffel i vindkraftbranshen

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Winwind Sweden i konkurs

Vår förra rapportering i december 2011 om serviceorganisationen för Vindpark Vänern speglade en viss optimism över att WinWind Sweden AB köpt serviceorganisationen av tidigare Dynawind AB. Bolaget var ett dotterbolag till WinWind Oy och nu var det WinWind Sweden AB som skulle ansvara för serviceorganisationen i Sverige. Vi trodde att det skulle bli bättre men det blev sämre. Det var en av de andra ägarna till WW3 maskiner i västsvergie som under sommaren lämnade in sina fordringar till tingsrätten i Stockholm för indrivning och vi i Vindpark Vänern stod beredda att göra samma sak. Den 1 oktober 2012 förklarades bolaget i konkurs av tingsrätten.

November 2012

WinWind Oy överklagade till hovrätten i ett försök att få tingsrättens dom upphävd. Det avvisades och konkursen i WinWind Sweden Ab är därmed definitiv även om boutredningsmannens arbete ännu inte är avslutat. Så, det bolag till vilket WinWind Oy den 1 januari 2012 överförde en rad service- och garantiavtal gentemot en rad olika ägare av WinWind maskiner, lät man i november 2012 gå i konkurs!


Ruffel i windbranschen ....

Företrädarna för WinWind Oy höjer nu förvånat på ögonbrynen när de svenska vindkraftverksägare riktar krav mot dem på fullföljande av serviceavtal och garantiutfästelser mm som fanns i WinWind Sweden AB - that's a matter of legal diskussions säger man! Sådana affärsmetoder hade vi inte förväntat oss.

Efter att konkursen blivit definitiv försöker nu WinWind Oy göra comeback på den svenska marknaden för service av vindkraftverk. I Finland har man dragit i gång ett nytt bolag direkt underställt indiska Siva Group. Enligt deras egna intentioner ska man försöka återuppta servicen på WinWind-maskinerna runt om i Sverige.

Förutsättningarna för en lyckad comeback är minst sagt dåliga – det behövs massiva resurstillskott och en juste företagaranda så att de kan visa att de har någon plats på den svenska vindkraftmarknaden. Och, frågan inställer sig genast: Vad ska nu hända med WinWind Oy?

Vindpark Vänern

Servicen som WinWind Sweden Ab skulle ha utfört i Vindpark Vänern ubder 2012 har till stora delar försummats och det har lett till helt onödiga skador på några maskiner - främst de som tillhör det kommunägda Kraft Ab. Stora reparationsprojekt förbereds. För oss i Vindpark Vänern pågår nu alla tänkbara förberedelser för att säkra service och drift av vindparken. Förutsättningarna för att överta eller anställa ny personal undersöks.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov