Upphandling av drift, service och underhåll

Skriv ut
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Sedan våren 2013 har Karlstad Vindservice AB anlitats för drift, service och underhåll av vårt vindkraftverk och betydande förbättringar av verkens tillgänglighet har uppnåtts. Men som en följd av de sjunkande priserna på el och elcertifikat ser vi oss nödgade att pröva om det går att finna någon ny serviceleverantör till lägre kostnader. Tillsammans med Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening och Vindpark Vänern Kraft AB genomförs nu en upphandling av dessa tjänster enligt de offentliga upphandlingsreglerna. Anbudstiden löper ut vecka 16 och i skrivande stund är det tjugotal som hämtat ut anbudshandlingar. Vi ser med spänning fram mot anbudsöppningarna som sker veckan därpå.