Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Sedan våren 2013 har Karlstad Vindservice AB anlitats för drift, service och underhåll av vårt vindkraftverk och betydande förbättringar av verkens tillgänglighet har uppnåtts. Men som en följd av de sjunkande priserna på el och elcertifikat ser vi oss nödgade att pröva om det går att finna någon ny serviceleverantör till lägre kostnader. Tillsammans med Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening och Vindpark Vänern Kraft AB genomförs nu en upphandling av dessa tjänster enligt de offentliga upphandlingsreglerna. Anbudstiden löper ut vecka 16 och i skrivande stund är det tjugotal som hämtat ut anbudshandlingar. Vi ser med spänning fram mot anbudsöppningarna som sker veckan därpå.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Nytt servicebolag

Artikeln från december 2011 speglade förhoppningar om bättre service på maskinerna i Vindpark Vänern, men det blev sämre. Nu, drygt ett år senare, efter att även finska WinWind Oy packat ihop har vi anställt fyra servicetekniker i ett bolag med namn Karlstad Vindservice AB som ägs av en av parterna i Vindpark Vänern. De eftersatta underhållet håller nu på att betas av, olika komponenter i maskinerna byts ut till modernare med bättre funktioner, ett särskilt system för övervakning av renhet och temperatur på växellådsoljor har installerats. Det får till följd att service- och underhållskostnaderna är fortsatt höga men till skillnad från tidigare betalar det nu sig. Under månaderna efter årsskiftet har tillgängligheten ökat i samtliga sex maskiner som är intakta. För mars månad är tillgängligheten mellan 95 och 100%.

Vindfångsten

Under januari och februari har det varit mycket svaga vindar med snitt på 6,4 m/sek och 5,0 m/sek. Vindfångsten blir naturligtvis i paritet med detta och för GG7 blev resultatet sammanlagt 1081 MWh för de båda månaderna. Efter fördelning till parterna i den privata gruppen blev det 962 MWh att dela på för medlemmarna eller ca 113 kWh/andel för dessa månader. Den positiva utvecklingen vi ser nu vad gäller tillgängligheten innebär att det för mars månad nog inte blir någon minskning av GG7:s vindfångst till förmån för de andra parterna i privata gruppen. Det är bra!

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Den ekonomiska krisen i Europa ser ut att skörda ytterligare ett offer. Leverantören av vinkraftverken i Vindpark Vänern, WinWind Oy har ansökt om rekonstruktion vid Esbo tingsrätt i Finland. Med ansökan försöker man undvika konkurs och träffa nya överenskommelser med en rad fordringsägare. I skrivande stund är det inte klart om tingsrätten beviljar konstruktion eller om konkursen är oundviklig. Se artikel i Borgåbladet&Östra Nylands tidning Winwinds vd Ravichandran Narasimman säger: "Bolagets ekonomiska situation inte förändrats kraftigt under det senaste året och vi strävar efter att göra upp kontrakt med fordringsägarna utanför rätten. Vi väntar på en stor beställning i vår och har bett fordringsägarna att vänta på att finansieringen för ordern säkras".

Vindpark Vänern

Som vi rapporterat tidigare i anslutning till WinWind Sweden ABs konkurs i oktober har vindkraftverken i parken åsamkats stora skador på grund av eftersatt underhåll, speciellt fyra maskiner i den kommunala delen. Vindkraftverken i den privata gruppen har klarat sig bättre och tro det eller ej men vårt eget Andreas (GG7) tuffar fortfarande på med nästan 100% åtkomst. Det är således hyfsat bra för oss men sämre för våra partners i VPV Drift AB. Situationen för WinWind ställer oss i ett prekärt läge vad gäller vindkraftverkens långsiktiga status men från och med i februari har personalen från det konkursade svenska WinWind AB anställts i ett svenskt bolag som kontrolleras av parterna i VPV. En förbättring av service och status på verken har således redan inletts och vad gäller den långsiktiga statusen hyser vi förhoppningar om ett samarbete med övriga ägare av WinWind-kraftverk i Sverige.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Winwind Sweden i konkurs

Vår förra rapportering i december 2011 om serviceorganisationen för Vindpark Vänern speglade en viss optimism över att WinWind Sweden AB köpt serviceorganisationen av tidigare Dynawind AB. Bolaget var ett dotterbolag till WinWind Oy och nu var det WinWind Sweden AB som skulle ansvara för serviceorganisationen i Sverige. Vi trodde att det skulle bli bättre men det blev sämre. Det var en av de andra ägarna till WW3 maskiner i västsvergie som under sommaren lämnade in sina fordringar till tingsrätten i Stockholm för indrivning och vi i Vindpark Vänern stod beredda att göra samma sak. Den 1 oktober 2012 förklarades bolaget i konkurs av tingsrätten.

November 2012

WinWind Oy överklagade till hovrätten i ett försök att få tingsrättens dom upphävd. Det avvisades och konkursen i WinWind Sweden Ab är därmed definitiv även om boutredningsmannens arbete ännu inte är avslutat. Så, det bolag till vilket WinWind Oy den 1 januari 2012 överförde en rad service- och garantiavtal gentemot en rad olika ägare av WinWind maskiner, lät man i november 2012 gå i konkurs!


Ruffel i windbranschen ....

Företrädarna för WinWind Oy höjer nu förvånat på ögonbrynen när de svenska vindkraftverksägare riktar krav mot dem på fullföljande av serviceavtal och garantiutfästelser mm som fanns i WinWind Sweden AB - that's a matter of legal diskussions säger man! Sådana affärsmetoder hade vi inte förväntat oss.

Efter att konkursen blivit definitiv försöker nu WinWind Oy göra comeback på den svenska marknaden för service av vindkraftverk. I Finland har man dragit i gång ett nytt bolag direkt underställt indiska Siva Group. Enligt deras egna intentioner ska man försöka återuppta servicen på WinWind-maskinerna runt om i Sverige.

Förutsättningarna för en lyckad comeback är minst sagt dåliga – det behövs massiva resurstillskott och en juste företagaranda så att de kan visa att de har någon plats på den svenska vindkraftmarknaden. Och, frågan inställer sig genast: Vad ska nu hända med WinWind Oy?

Vindpark Vänern

Servicen som WinWind Sweden Ab skulle ha utfört i Vindpark Vänern ubder 2012 har till stora delar försummats och det har lett till helt onödiga skador på några maskiner - främst de som tillhör det kommunägda Kraft Ab. Stora reparationsprojekt förbereds. För oss i Vindpark Vänern pågår nu alla tänkbara förberedelser för att säkra service och drift av vindparken. Förutsättningarna för att överta eller anställa ny personal undersöks.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Den 22 dec meddelade Morphic AB att man sålt Dynawind och dess kvarvarande rörelse till Winwind för knappa 6 Mkr. Winwind tar därmed över personal, servicekontrakt och verktyg. Det betyder att tillverkaren av våra vindkraftverk också tagit över servicen och att man har en organisation med sex anställda för detta.

Organisationen etableras nu på Hammarö och två serviceingenjörer kommer att arbeta med Vindpark Vänern. Det här är en lösning som ägarna inom Vindpark Vänern verkat för under en längre tid. Vårt intryck är att det nu finns en ambition att förbättra servicen på våra vindkraftverk. Även om det under förra året fanns tecken på att WinWInd var i ekonomiskt trångmål verkar nu situationen stabiliserat sig och glädjande nog har bolaget fått en stororder på nya vindkraftverk i Finland.

Under perioden i december med hård vind på Vänern har tyvärr både GG 9 och 10 stått stilla stort sett hela tiden. Den hårda vinden gjorde att det blev omöjligt att komma ut till verken för service. Om vi haft problem med GG 9 och 10 så har å andra sidan GG6, 7 och 8 (7:an är vårt verk) gått mycket bra och slagit alla rekord under december, där just 8:an varit i topp. Verken ligger också i Sverigetoppen om man ser till hela året.

Vindpark Vänerns parter har också tecknat avtal med företaget Väner Offshore om elansvar för nätet, administrativ förvaltning, besiktning av säkerhetsutrustning samt upprättande av ett oberoende eget underhållsystem med inriktning på förebyggande underhåll (2012-02-02).

GJ

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov