Den här fina affischen om Kyrkvindens tio år kan hämtas här i A3-format som PDF
Kyrkvinden tio år
Edit Page

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov