SNABBFAKTA OM KYRKVINDEN EF

Kyrkvinden ekonomisk förening bildades i juni 2005 av 60 församlingar och pastorat samt 29 an­ställda och förtroendevalda i Svenska Kyrkan. Tillsammans hade vi samlat ihop 45 miljoner kr. Vå­ren 2007 startade bygget av ett vindkraftverk av märket WinWind 3 i Vindpark Vänern som sedan rullade igång sommaren 2009 den 10 juli. Hela vindparken invigdes i april 2010 med kunglig glans genom prins Carl Philips närvaro. Sedan starten har verket producerat 79 000 000 kWh som alla har kommit våra med­lemmar till nytta till goda priset av 25 öre/kWh under hela perioden.

Kyrkvinden bildades kanske främst på grund av en stor insikt hos många att något måste göras för att tillgången på förnybar energi skulle bli större och dessutom komma ifrån användandet av fossile­nergi. Betraktar man projektet i främst det perspektivet har det varit framgångsrikt då den samlade ekonomiska miljönyttan (enligt gängse beräkningsmetoder i miljöprövningssammanhang) uppgår till 46,6 miljoner kr, ungefär samma pengar som verket byggdes för. Med ett snävare perspektiv där man enbart ser till församlingarnas ekonomi har projektet inte varit lika framgångsrikt eftersom vindkraftverket inte till fullo kunnat ge ekonomi till avskrivningarna.

VÅRT VINDKRAFTVERK 10 ÅR

Under sommaren har vårt vindkraftverk GG7 varit i drift i 10 år. Det inträffade den 10 juli i år och samma dag 2009 fick GG7 namnet Andreas, ett namn som vi inte använder dagligen men som vi just nu vill lyfta fram. Kyrkvindens styrelse vill uppmärksamma hän­delsen fast vid ett mer obestämt datum under hösten 2019, för det blev först vid årsskiftet 2009 / 2010 som medlemmarna fick ta del av den förnybara elkraften från vårt verk. Men redan från och med juli-augusti 2009 levererades fornybar el till nätet. Eftersom både vädrets makter och skepparen tyckte att tidpunkten var passande för en stilla färd gjordes en inspektionstur till Andreas den 10 juli.

Besöket i verket blev en möjlighet till inspektion av hur våra kontrakterade underhålls-tekniker ar­betar; hur ser det ut i verket, håller man efter smuts och eventuellt oljespill, finns det lösa delar/verktyg i olika skrymseln? Inget av detta såg vi och vårt intryck är att man tar upp­draget med stort engagemang.


Inspektionsresa den 10 juli

Det var skepparen Dan Hedengren Karlstad Sjötrafik AB som svarade för transporten tillsammans med teknikerna från Monsson Ener­gy Sweden AB. Utfärden som startar vid Lillängshamnen i Skoghall tar ca 20 minuter, mer eller mindre ibland beroende på väder och brådska

För att angöra och gå iland på fundamentet måste man ha på sig både fallskyddssele och flytväst. Att äntra fundamentet är relativt enkelt en vacker väderdag som denna men vid vindar över 10 m/sek kan det vara helt omöjligt.
 

Väl inne i GG7 möts man direkt av kontrollpanelen där vår tekniker stänger av verket. Från denna plattform måste man åka hiss för att komma upp i nacellen, en resa som tar ungefär 8 minuter.  Hisskorgen är rymmer två personer av europeisk standardstorlek och då kan det ibland bli mycket trångt i korgen. Om hissen av någon anledning skulle fastna på vägen upp eller ned så finns ingen annan räddningsmöjlighet än att kliva ut från hissen till stegen som den löper vid. Det är då man måste koppla fallskyddsselens glidhandske mot stegens skena. Teknikerna berättade att det hänt någon gång och då tar det minst 20 min att klättra. Bilden till höger ser vi de stora röda skivbromsarna. Ordet yaw betyder i det här sammanhanget gira och när datorerna ”yawat” turbinen i rätt riktning mot vinden låser skivbromsarna fast nacellen.
Här ser vi en av teknikerna vid generatorn som är byggd på ABB-delar, med en märkeffekt på 3 MW. Till höger om generatorn syns öppningen där man kryper genom för att komma upp till na­cellgolvet. Bakom kameran finns den stora transformatorn som ger 20 000 volt ut till starkströmsknätet. Under kameramannen finns en evakueringslucka med tillhörande travers för färd vid en eventuell nödsituation på drygt 90 m ned till vattnet. Efter inspektion av nacellen väljer vi dock åter hissen för att komma ned till angö­ringsplanet på GG7.

Efter en kort genomgång av driftdata via en vanlig lap-top ställdes verket åter i driftläge. Efter en tur runt fundamentet kunde vi se att det har klarat sig relativt bra under 10 år i Vänerns ibland mycket tuffa väder och endast två vintrar har varit av digniteten att fundamenten fått kämpa mot is. 

Besöket i verket blev en möjlighet till inspektion av hur de kontrakterade underhållstekniker ar­betar; hur ser det ut i verket, håller man efter smuts och eventuellt oljespill, finns det lösa delar/verktyg i olika skrymseln? Inget av detta såg vi och vårt intryck är att man verkligen tar upp­draget med stort engagemang.


Edit Page

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov