Aktuell produktion

Aktuell produktion (33)

torsdag, 07 mars 2019 20:47

Vindfångsten januari - februari 2019

Written by
Årets två första månader börjar bra - mycket vind och hög tillgänglighet med endast två korta driftstopp under perioden. Den samlade produktionen uppgår till 1421 mWh och det motsvarar ca 85 kWh per andel och månad.

onsdag, 02 januari 2019 08:21

Vindfångsten för hela 2018

Written by
Nu kan vi summera hela 2018 års produktion till 4 838 MWh och året slutar därmed lite uppåt jämfört med de 3 första kvartalen. För hela året blir dock tilldelningen per andel endast 558 kWh.

fredag, 23 november 2018 07:59

Vindfångsten januari till oktober

Written by
Den 23 nov kl 18 rullade GG7 igång igen efter en månads stillestånd. Felen berodde på förstörda och svårlokaliserade styrkretsar vilket i sin tur berodde på ett kortvarigt haveri i hanteringen av vårt starkströmsnät (extern operatör). När väl alla felen var åtgärdade har verket rullat på utan ett enda stillestånd - 100% tillgänglighet. På de 8 dygn som återstod av oktober "skördades" hela 260 MWh vilket är mycket bra och eftersom vi har produktionsdelningen med VGEF löper till årets slut fick vi för oktober 460 MWh tilldelning. Det motsvarar ca 53 kWh per andel.

måndag, 22 oktober 2018 08:47

Vindfångsten under september

Written by
För september har vi knappt någon vindfångst. Orsaken till beror på ett massivt stort tvärstopp i Stora Ensos massafabrik i Skoghall den 16 september, de stora maskinerna stannade, hela Skoghall blev strömlöst en kort stund och nätet ut till parken drabbades av en spänningstopp och samtliga verk stoppades också. Det tog någon dag att få igång den igen men vårt verk, som utgör uppsamlingspunkten mot kabel till transformatorstationen i land, skadades. Reservdelar är på väg.

fredag, 14 september 2018 08:27

Vindfångsten januari till augusti

Written by
Hösten har som sig bör så smått anlänt och därmed bättre vindar. För augusti månad blev vindfångsten hela 539 MWh vilket utslaget på andelar motsvarar ca 63 kWh per andel. Tyvärr kan vi för denna månad inte tillgodogöra oss mer hälften av denna produktion då VGEF Gässlingens vindkraftverk har varit avstängt hela månaden för vingreparationer, även här på grund av åsknedslag.

onsdag, 15 oktober 2014 15:42

Vindfångsten 3:de kvartalet 2014

Written by

Tredje kvartalet omfattar månader som kommer att gå till historien som några av de allra varmaste i Sverige någonsin. Många, många dagar med temperatur runt 30 grader och nästan vindstilla. När vi nu summerat vindfångsten för kvartalet så blåste det mer än normalt under juli och augusti men avsevärt mindre än normalt under september. Sammanlagt blev det 1287 MWh under de tre månaderna som har delats ut på andelarna.Det är lika mycket som det kan blåsa under en månad kring årsskiftet och motsvarar ca 50 kWh per andel och månad.

Diagram med normalproduktion och årets

(Normal = mörkblått, Årets = orange)

tisdag, 20 januari 2015 09:11

Vindfångsten för hela 2014

Written by

Nu kan vi summera ihop vindfångsten för hela 2014 och den ligger nära vårt tidigare rekord på ca 8 400 MWh. Räknar vi på alla fem verken i den privata gruppen så är det rekord då samtliga har haft mycket hög tillgänglighet. Det genomsnittliga värdet för de fem verken  slutade på 8 437 MWh och vårt eget verk levererade 8 370 MWh. Det betyder också att tilldelningen av el till medlemmarna i stort uppgår till det som förväntades när vi startade bygget.

Intensivt underhållsarbete

Det  verkar som det intensiva arbetet med service och underhåll av verken börjar att betala sig men tyvärr har vi ännu inte ett system som direkt beräknar tillgängligheten hos verken. Tillgänglighet är ett mått på hur stor del av tiden det blåser mer än startvind som verken levererar. För vår del var det måttet 97% för 2011 för vår del. Det var mycket bra beaktat att det är fråga off-shore verk och vi kan rimligen utgå från att tillgängligheten för 2014 var ungefär densamma.

Diagram över årsproduktionen

(blått är snitt för de senaste åren och orange avser 2014)

torsdag, 31 juli 2014 10:44

Vindfångsten första halva 2014

Written by

Nu kan vi räkna ihop produktionen för första halvåret inklusive juli månad. Under denna period uppgår den samlade vindfångsten till 4 731 MWh och det motsvarar ca 552 kWh per andel under perioden.

Normalvind för ett år

Här visas en bild hur vindarna fördelar sig över ett genomsnittsår i Vindpark Vänern, kurvan visar hur det har varit under åren 2010 - 2013 då det blivit närapå 8 000 MWh varje år

söndag, 12 april 2015 13:38

Vindfångsten första kvartalet 2015

Written by

Första kvartalet 2015 har varit mycket blåsigt och inte långt från rekord för perioden. När vi summerat vindfångsten för kvartalet så ser vi att den sammanlagda vindfångsten uppgår till 3 192 Mwh. Det är nästan 2,5 gånger mer än under ett kvartal sommaren 2014. Fördelat på de tre månaderna i första kvartalet blir det 1 064 MWh per månad och fördelat på varje andel i Kyrkvinden blir det ca 123 kWh per månad. Under en så här blåsig period är det troligt att de flesta medlemmar inte kan förbruka den el som tilldelas och den hamnar då som ett ekonomiskt saldo i banken. Då blir det viktigt att följa upp det under resten av året för annars dumpas överskottet kommande år. Läs mer under Vår ekonomi > Andelsinnehavet

Diagram med normalproduktion och årets

(Normal = mörkblått, Årets = orange)

torsdag, 21 Maj 2015 08:04

Vindfångsten andra kvartalet 2015

Written by

Hela första halvåret 2015 fortsätter som en ovanligt kall och blåsig period och de som längtat efter en varm sommar har haft alla anledningar till besvikelser. För oss andelsägare blev dock vindfångsten är bättre än någonsin för denna period. När vi summerar vindfångsten för maj och juni blev den hisnande 1 591 MWh och fördelat på varje andel i Kyrkvinden blir det ca 93 kWh för andel och månad. Med denna höga tilldelning är det troligt att inte all el förbrukas och det ekonomiska saldot banken ökar. Då blir det viktigt att följa upp det under resten av året för annars dumpas överskottet kommande år. Läs mer under Vår ekonomi > Andelsinnehavet

 Första halvåret 2015

Sida 1 av 3

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov