Medlemsinformation om Hafslund energi

I dagarna kom ett brev till er med information om hur det går till att byta till Hafslund energi som blir Kyrkvindens elbolag från den 1 januari 2020. Läs och begrunda och kontrollera avtalen från nuvarande ellevarantör, kolla uppsägningstider och vilka anläggningar mm som är anslutna i de avtalen. Efter att ni undertecknat fullmakten för Hafslund kommer bolaget att ombesörja den administrativa överföringen av anläggningarna och som kund hos Hafslund blir nu även Svenska kyrkans ramavtal för el tillgängligt för er.

VI SKAPAR NY VINDKRAFT

Vi skapar ny vindkraft åt församlingar i Svenska kyrkan. En ökande energiförbrukning utan omställning av energiproduktionen tär på och förändrar jordens klimat på grund av förbränning av enorma mängder av fossila bränslen. Sommaren 2018 visar med tydlighet hur farligt det kan bli. Arbetet med energiomställning kan i Svenska kyrkan förena ekonomiska besparingar med etisk profilering och tro. Kyrkvinden verkar för detta mål.
Regering och riksdag
I juni 2016 träffades en blocköverskridande överenskommelse om den framtida energi-användningen med Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Center-partiet och Kristdemokraterna som underteck-nare. Läs i Mer förnybart.
KYRKVINDEN IDAG
I snart tio år har vårt verk  snurrat och leve-rerat 73 500 000 kWh till församlingarna till det stadiga priset på 25 öre per kWh. Under detta mycket onormala väderår är priset extra förmånligt då vårt pris nu bara är hälften av vad det rörliga spotpriset är
Vårt elbolag
Sedan 2010 har vi levererat förnybar till det fasta priset 0,25 kr/kWh. Denna el har endast kunna köpas av elbolaget Kalmar Energi.  
Under hösten 2018 har styrelsen förhandlat med Hafslund Energi och kom i december överens med bolaget att det ska bli Kyrkvindens elbolag från och med 1 januari 2020
Under första dagarna på nyåret skickas mera information om detta till medlemmarna tillsammans med en ekonomirapport
 • Vår verksamhetsidé
  De ökade energipriserna minskar församlingens ekonomiska utrymme för att bedriva sin verksamhet. En ökande energiförbrukning utan omställning av energiproduktionen tär på och förändrar jordens klimat på grund av förbränning av enorma mängder av fossila bränslen. Arbetet med energiomställning kan i Svenska kyrkan förena ekonomiska besparingar med etisk profilering och tro.…
  Written on söndag, 18 januari 2015 08:43
 • Styrelsens ledamöter och suppleanter
  Niclas Sjöberg Skövde, ordförande, Skövde Johan Unger, vice ordförande, Örebro Björn Falkeblad, Järfälla Nils Furtenbach, Täby Göran Jacobsson, Uppsala Supleanter Kristina Granberg, Piteå Anders Brunnstedt, Falun Göran Norman, Norrköping
  Written on fredag, 16 Maj 2014 14:18
 • Kyrkvindens stadgar
  STADGAR FÖR KYRKVINDENÄndrade efter beslut på föreningsstämma 2010 och 2011§ 1 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att förmedla och i egen regi eller genom samarbets-partner producera miljövänlig elkraft främst med vindkraftverk. Föreningen skall bygga upp kapital som säkrar byggnation, drift, underhåll och ersättande…
  Written on måndag, 19 januari 2015 14:35

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov